Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Historia szkoły

Lata sześćdziesiąte ...
W roku szkolnym 1960/61 kierownikiem szkoły jest w dalszym ciągu kol. B. Czuma.Do pracy w naszej s ...
Czytaj więcej
Lata pięćdziesiąte XX wieku ...
Rok szkolny 1950/51 był rokiem przełomowym w szkolnictwie ogólnokształcacym. W z ...
Czytaj więcej
Lata 1939 - 1945 ...
Publiczna Szkoła Powszechna w Mońkach istniała od zarania niepodległości Polski. Przez cały te ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1945-1946 ...
Rok szkolny 1945-1946 rozpoczęto prawie normalnie. Pod szkołę zajęto budynek mieszkaln ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1946/47 ...
W roku szkolnym 1946-1947 zajęcia szkolne zaczęto 3 września. Szkoła mieściła się ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1947/48 ...
Rok szkolny 1947/48 rozpoczęto w tych samych izbach lekcyjnych. Liczba uczniów wzr ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1948/49 ...
W roku szkolnym 1948/49 do pracy przystąpiły nauczycielki z roku ubiegłego ob. Ponarad ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1949/50 ...
Rok szkolny 1949/50 rozpoczęto w znacznie lepszych warunkach. Podczas wakacji przeprowadz ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1963/64 ...
W tym roku szkolnym w dalszym ciągu funkcję dyrektora pełni W. Kisło głównym zadaniem st ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1964/65 ...
Z urlopu zdrowotnego na stanowisko dyrektora powraca kol. B. Czuma. Składa podziękowania za peł ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1965/1966 ...
W tym roku szkolnym grono pedagogiczne powiększyło się o kol. L. Pagau. Wysiłek całego z ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1966/67 ...
W tym roku szkolnym grono pedagogiczne powiększyło się o nowych nauczycieli kol. W.Bykuć, H. Kł ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1967/68 ...
W tym roku grono nauczycielskie powiększyło się o kol. Zofię Wiśniewską i Aleksandrę Korzenie ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1968/69 ...
Funkcję kierownika szkoły nadal pełni B. Czuma. W pracy dydaktyczno- wychowawczej zwrócono ...
Czytaj więcej
9 listopada 1990 Szkoła otrzymała imię Jana Kochanowskiego ...
Do uroczystości nadania imienia młodzież przygotowywała się długo i starannie. Szkoła otrzyma ...
Czytaj więcej
Rok szkolny 1969/70 ...
W związku z przejściem koł.Bolesława Bumy na stanowisko inspektora szkolnego, funkcją kierownik ...
Czytaj więcej
Data dodania: 2019-01-25 13:22:04
Data edycji: 2019-02-13 08:37:51
Ilość wyświetleń: 302

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook