Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  Stowarzyszenie Przyjaciół ''Dwójki''

  Stowarzyszenie zostało powołane 28 maja 2008. Jest organizacją pozarządową, która ma na celu wspieranie i rozwój uczniów SP 2 w Mońkach. Każdy może wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia wpłacając dobrowolne kwoty na konto. Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" od 8 marca 2010 posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu statusowi organizacja może uzyskiwać przychody z 1% podatku dochodowego.

  Wspomóż Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”, które działa na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach. Ciebie to nic nie kosztuje, a Szkoła wiele zyskuje! Przekaż 1% podatku na dzieci ze swojego otoczenia. 

   

   

  Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki"

  Możesz rozliczyć swój PIT korzystając z tego linku http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000306828--https:/www.e-pity.pl/oppimg/977ca8fe1939f8eabd88291d6ef635b6--http:/sp2monki.witrynaszkolna.pl/strona=strona_glowna 

   

   

  Sprawdź, jak wydamy Twoją darowiznę.

  Razem zorganizujemy:

  • ciekawe formy zajęć pozalekcyjnych
  • nowe pomoce dydaktyczne
  • ciekawe konkursy z nagrodami
  • dofinansujemy wycieczki szkolne i obozy sportowe

   

  KRS 0000306828  

  Nr konta 09 8085 0005 0008 2325 2000 0010

   

  Cele statutowe

  Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

  1. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci,
  2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach,
  3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
  4. wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  5. organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci,
  6. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  7. upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
  8. pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia,
  9. inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
  10. pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły.
  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół "Dwójki"

  Prezes Marta Pisanko

  Wiceprezes - Elżbieta Smółko

  Członkowie Zarządu:

  Katarzyna Skorochodzka

  Alicja Kamińska

  Elżbieta Kuklo - Bogdan

  Komisja Rewizyjna

  Beata Jóźwiak

  Katarzyna Jankowska

  Janina Lisiewicz

   

  Nasz adres: ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki

  tel./fax: (085) 716 25 07

  e-mail: sp2monki@poczta.onet.pl

  Data dodania: 2019-01-27 16:54:27
  Data edycji: 2019-02-13 08:51:55
  Ilość wyświetleń: 1604

  Nasi Partnerzy

  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook