Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Stowarzyszenie Przyjaciół ''Dwójki''

  Stowarzyszenie Przyjaciół ''Dwójki''

  Stowarzyszenie zostało powołane 28 maja 2008. Jest organizacją pozarządową, która ma na celu wspieranie i rozwój uczniów SP 2 w Mońkach. Każdy może wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia wpłacając dobrowolne kwoty na konto. Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" od 8 marca 2010 posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu statusowi organizacja może uzyskiwać przychody z 1% podatku dochodowego.

  Wspomóż Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”, które działa na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach. Ciebie to nic nie kosztuje, a Szkoła wiele zyskuje! Przekaż 1% podatku na dzieci ze swojego otoczenia. 

   

   

  Przekaż 1,5% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki"

   


   

   

  Sprawdź, jak wydamy Twoją darowiznę.

  Razem zorganizujemy:

  • ciekawe formy zajęć pozalekcyjnych
  • nowe pomoce dydaktyczne
  • ciekawe konkursy z nagrodami
  • dofinansujemy wycieczki szkolne i obozy sportowe

   

  KRS 0000306828  

  Nr konta 09 8085 0005 0008 2325 2000 0010

   

  Cele statutowe

  Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

  1. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci,
  2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach,
  3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
  4. wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  5. organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci,
  6. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  7. upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
  8. pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia,
  9. inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
  10. pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły.
  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół "Dwójki"

  Prezes Marta Pisanko

  Wiceprezes - Elżbieta Smółko

  Członkowie Zarządu:

  Katarzyna Skorochodzka

  Alicja Kamińska

  Elżbieta Kuklo - Bogdan

  Komisja Rewizyjna

  Beata Jóźwiak

  Katarzyna Jankowska

  Janina Lisiewicz

   

  Nasz adres: ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki

  tel./fax: (085) 716 25 07

  e-mail: sp2monki@poczta.onet.pl

  Data dodania: 2019-01-27 16:54:27
  Data edycji: 2023-06-13 20:44:33
  Ilość wyświetleń: 2295

  Nasi Partnerzy

  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej