Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stowarzyszenie Przyjaciół ''Dwójki''

Stowarzyszenie zostało powołane 28 maja 2008. Jest organizacją pozarządową, która ma na celu wspieranie i rozwój uczniów SP 2 w Mońkach. Każdy może wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia wpłacając dobrowolne kwoty na konto. Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" od 8 marca 2010 posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu statusowi organizacja może uzyskiwać przychody z 1% podatku dochodowego.

Wspomóż Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”, które działa na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach. Ciebie to nic nie kosztuje, a Szkoła wiele zyskuje! Przekaż 1% podatku na dzieci ze swojego otoczenia. 

 

 

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki"

Możesz rozliczyć swój PIT korzystając z tego linku http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000306828--https:/www.e-pity.pl/oppimg/977ca8fe1939f8eabd88291d6ef635b6--http:/sp2monki.witrynaszkolna.pl/strona=strona_glowna 

 

 

Sprawdź, jak wydamy Twoją darowiznę.

Razem zorganizujemy:

 • ciekawe formy zajęć pozalekcyjnych
 • nowe pomoce dydaktyczne
 • ciekawe konkursy z nagrodami
 • dofinansujemy wycieczki szkolne i obozy sportowe

 

KRS 0000306828  

Nr konta 09 8085 0005 0008 2325 2000 0010

 

Cele statutowe

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

 1. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci,
 2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach,
 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 4. wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 5. organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci,
 6. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 7. upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
 8. pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia,
 9. inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
 10. pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły.
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół "Dwójki"

Prezes Marta Pisanko

Wiceprezes - Elżbieta Smółko

Członkowie Zarządu:

Katarzyna Skorochodzka

Alicja Kamińska

Elżbieta Kuklo - Bogdan

Komisja Rewizyjna

Beata Jóźwiak

Katarzyna Jankowska

Janina Lisiewicz

 

Nasz adres: ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki

tel./fax: (085) 716 25 07

e-mail: sp2monki@poczta.onet.pl

Data dodania: 2019-01-27 16:54:27
Data edycji: 2019-02-13 08:51:55
Ilość wyświetleń: 1376

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook