Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Logopeda

GODZINY PRACY LOGOPEDÓW SZKOLNYCH


 

Pani Anna Szydłowska

Poniedziałek: zajęcia indywidualne

Wtorek:  11:30 - 14:00 (ul. Konopnickiej 1)

Środa: 8:00 - 12:00 (ul. Konopnickiej 1)

Czwartek: 8:00 - 11:30 (ul. Tysiąclecia 17)

Piątek: 8:00 - 9:00 (ul. Konopnickiej 1)

9:00 -11:30 (ul. Tysiąclecia 17)

11:30 - 13:00 (ul. Konopnickiej 1)

 

 

Pani Dorota Filewicz

 Budynek szkoły przy ul. Tysiąclecia 17

 Czwartek 8.00-12.00

 

 


 

"Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie, to zawsze musimy opierać się na mowie"
     - Rudolf Steiner 

 

 

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt komputerowy do diagnozy i terapii logopedycznej, oraz
pomoce i materiały dydaktyczne.

 

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

 Diagnozowanie logopedyczne. 

 Organizowanie pomocy logopedycznej. 

 Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej. 

 

Podstawowym celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, korekcja wymowy, nauczanie mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej. Zajęcia logopedyczne  prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia.

 

Drodzy Rodzice!

Skuteczność i powodzenie terapii logopedycznej zależy w dużej mierze od kontynuowania ćwiczeń w domu. U większości dzieci z wadą wymowy występuje niska sprawność motoryczna narządów artykulacyjnych. Poniżej przedstawiam ćwiczenia warg i języka, zachęcam do ćwiczeń z dzieckiem.

 

Ćwiczenia warg:

 1.Wymawiamy na przemian „a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej i dolnej.

 1. Oddalanie od siebie kącików ust- wymawianie „iiiii”.
 2. Zbliżanie do siebie kącików ust- wymawianie „uuuu”.
 3. Cmokanie.
 4. Parskanie/ wprawianie warg w drganie.
 5. Wymawianie głosek w parach: a-i, a-u, i-a, u-o, o-i, a-o itp.
 6. Wysuwanie warg w „ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.

Ćwiczenia języka:

 1. „ Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
  2. Staramy się dotknąć językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego.
  3. Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych.
  4.Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.
 2. Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy maksymalnym otwarciu ust.
  6. „Rurka” – wargi ściągnięte i zaokrąglone unoszą boki języka.
  7. Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemiankształt „ łopaty” i „ grota”.
  8. Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami.
Data dodania: 2019-01-27 16:38:20
Data edycji: 2019-09-23 08:05:03
Ilość wyświetleń: 411

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook