Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Świetlica

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach czynna jest od 7.00 do 17.00 z przerwami, kiedy wychowankowie przebywają na zajęciach lekcyjnych.

Zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację przywozów i odwozów dzieci lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonujemy na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).

W skład świetlicy szkolnej wchodzą: pomieszczenie przy ul. Konopnickiej 1 (kl.I - III) oraz Tysiąclecia 17 (kl.IV - VIII).

Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. Świetlica systematycznie doposażana jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć rekreacyjno - sportowych. Pieniądze wpłacane przez rodziców na rzecz świetlicy przeznaczone są w szczególności na materiały plastyczno - techniczne.

 

Do zadań świetlicy należy:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków;
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie;
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych);
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z rożnymi sytuacjami trudnymi;

 

Realizując swoje zdania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), wychowawcami klas, specjalistami pracującymi w szkole.

 

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach:

 • plastyczno - technicznych;
 • sportowo - rekreacyjnych;
 • ruchowych z elementami muzyki;
 • zabawach i grach dydaktycznych;
 • zajęciach tematycznych związanych z kalendarzem (Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki itp.)
 • zajęciach czytelniczych oraz rekreacyjnych.

 

Organizowane są również uroczystości i imprezy okolicznościowe, konkursy i kiermasze (Pasowanie na "świetlika", Andrzejki, Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, Dzień Dziecka itp.)

 

 

Data dodania: 2019-02-07 14:29:19
Data edycji: 2019-11-19 12:07:07
Ilość wyświetleń: 837

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook