Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  Samorząd Uczniowski ''Jaś''

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego "Jaś" :

  kl. I - III: Pani Marta Waśkiewicz

  kl. IV - VIII: Pani Joanna Kulikowska

   

   Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2022/2023:

  Przewodnicząca – Tola Wojtach

  Zastępca – Patrycja Szklanko

  Skarbnik – Gabriela Supińska

  Członkowie - Weronika Ciborowska, Zuzanna Dajnowska

   

   

  ***

   

  KARTKA NIEPYTKA

   

  Inicjatywa ma na celu zmotywowanie uczniów do poprawy szkolnej frekwencji, dostrzeżenie i nagrodzenie tych, którzy wyróżniają się wzorową, 100 procentową frekwencją.

   

  Przedstawiamy poniżej regulamin Kartki Niepytki, z którym o zapoznanie się prosimy wychowawców, nauczycieli i uczniów.

   

  1. KARTKĘ NIEPYTKĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

  • uzyskał 100 procentową frekwencję w minionym miesiącu,
  • nie ma na swoim koncie żadnego spóźnienia  w minionym miesiącu.
  • nieobecności usprawiedliwione mogą być brane pod uwagę tylko w wyjątkowych okolicznościach (decyzja należy do wychowawcy)

   

  2. PRZYWILEJE  UCZNIA,  KTÓRY  OTRZYMAŁ KARTKĘ NIEPYTKĘ:

  • Zwolnienie nie obejmuje zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych, praktycznych ćwiczeń sprawdzających.
  • Uczeń wybiera dowolny dzień w roku szkolnym, w którym chce wykorzystać Kartkę  Niepytkę. 

   

  3. JAK DZIAŁA KARTKA NIEPYTKA:

  • Uczeń jest zwolniony z pytania, sprawdzania pracy domowej i niezapowiedzianych kartkówek w jednym wybranym przez siebie dniu.
  • Uczeń wręcza Kartkę Niepytkę nauczycielowi w chwili wywołania do odpowiedzi lub kartkówki i jest ona ważna jeden dzień.
  • Nauczyciel, u którego Kartka Niepytka została „uruchomiona” podpisuje się na niej i wpisuje datę.
  • Każdy nauczyciel ma obowiązek respektować Kartkę Niepytkę.
  • Kartka Niepytka jest jednorazowego użytku.
  • Kartka Niepytka jest ważna tylko z pieczątką szkoły.

   

  Data dodania: 2019-01-29 22:04:14
  Data edycji: 2022-10-03 23:43:35
  Ilość wyświetleń: 1963

  Nasi Partnerzy

  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook