Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekt Akademia Przyszłości

Projekt Akademia Przyszłości

Od 1 września tego roku do 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach realizowany będzie projekt „Akademia Przyszłości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2016 roku, jednakże konkurs rozstrzygnięto we wrześniu 2018 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji, umiejętności jak również uzupełnienie kompetencji nauczycieli poprzez realizację kursów oraz doposażenie szkół (w nowoczesne  pomoce dydaktyczne, pomoce do  nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz narzędzia TIK).

Beneficjentem jest Gmina Mońki, Partnerem – Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne Antoni Cichocki, a realizatorami Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Kochanowskiego  w Mońkach. Wartość projektu to prawie 766,5 tys. zł, w tym dofinansowanie: 717,07 tys. zł.

Projekt oferuje szeroki wachlarz zajęć niwelujących deficyty uczniów jak i rozwijających- łącznie 6786 godzin zajęć. Uczestnictwo w zajęciach ECDL – Programowanie robotów, zajęciach informatycznych, Jak zostać milionerem kształtować będzie u wszystkich uczniów kreatywność, przedsiębiorczość, inicjatywność oraz innowacyjność.

Uczniowie nauczą się umiejętność pracy w grupie, analitycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa i wyszukiwania informacji w sieci.

Nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, procesu opartego na metodzie eksperymentu oraz TIK.

Wnioskodawca założył doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne na kwotę 92,8 tys., w tym wyposażenie szkolnych  pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki oraz  narzędzia TIK (35,3 tys.).

 

Data dodania: 2019-01-02 08:15:03
Data edycji: 2020-07-28 08:17:15
Ilość wyświetleń: 1311

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook