Czcionka:

A+A-

Kontrast:

STOMATOLOGICZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI

STOMATOLOGICZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami organ prowadzący szkołę zawarł z Podmiotem Leczniczym Perfekt-Dent Stomatologia Rodzinna porozumienie w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.


W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:
1.Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej
2.Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne
3.Leczenie Stomatologiczne

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane będą przynajmniej raz w roku szkolnym( zalecane co trzy miesiące). Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Jeżeli rodzic/pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły).
Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradni Stomatologicznej Perfekt-Dent Stomatologia Rodzinna ul. Wyzwolenia 2C/5 .

Aby podjąć leczenie stomatologiczne niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/pełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy, aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio w Poradni Stomatologicznej(nr telefonu  poniżej).

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielone.

GWRANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE W
RAMACH UMOWY Z NFZ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI

1.Ocenę stanu uzębienia
2.Ocena stanu tkanek przyzębia.
3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.
4.Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa

GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE W RAMACH UMOWY
NFZ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:

 1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne;
 4. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 5. znieczulenie do zabiegów;
 6. usunięcie zębów;
 7. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 8. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci
 9. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych -raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych – raz do ukończenia 14 roku życia)
 10. impregnacja zębiny zębów mlecznych
 11. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 12. leczenie chorób przyzębia
 13. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie

Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych,
świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych
stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dostępne są
w załącznikach.


Adres gabinetu:

Perfekt-Dent Stomatologia Rodzinna

 1. Wyzwolenia 2C/5, 19-100 Mońki

Tel. 85 667 21 42

 

Podstawa Prawna:
Ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) - art. 12,
Porozumienie na prowadzenie opieki stomatologicznej zawarte pomiędzy Organem Prowadzącym
szkołę a Perfekt-Dent Stomatologia Rodzinna.

Data dodania: 2022-09-19 13:20:57
Data edycji: 2022-09-19 13:32:51
Ilość wyświetleń: 271

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook