Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I - III ! Organizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych (+ dydaktycznych)

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I - III ! Organizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych (+ dydaktycznych)

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 osobę, a w sali może znajdować się max 12 osób (uczniów i nauczycieli). W związku z powyższym weryfikowana jest liczba dzieci zgłoszonych na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Zgodnie z wytycznymi z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zajęcia dydaktyczne (zgodnie z planem zajęć) prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, a opiekuńczo-wychowawcze nauczyciele świetlicowi.

Uczeń powinien posiadać własne przybory np. kredki, bloki, ewentualnie tablet.

Obiady nie będą wydawane. W związku z tym dzieci przynoszą do szkoły własne posiłki i napoje.

Klasy III a oraz III b na zajęcia zgłaszają się do budynku szkoły przy ul. Tysiąclecia 17. 

Data dodania: 2020-05-19 13:08:16
Data edycji: 2020-05-19 13:14:39
Ilość wyświetleń: 184

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook