Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkursy szkolne / powiatowe

W krainie liczb - to konkurs matematyczny dla uczniów naszej szkoły. Trwają kolejne eliminacje. Przypominamy, że tylko do wtorku można przynosić prace na konkurs plastyczny.

 

W krainie liczb - konkurs matematyczny, który odbywa się w naszej szkole.
Przypominamy zasady i regulamin:
LIGA ZADANIOWA
KONKURS SZKOLNY Z MATEMATYKI DLA KLAS VII

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki” w Mońkach. Konkurs przeprowadzany jest w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Mońki i dofinansowywany ze środków Gminy Mońki:
a) nauka, edukacja, oświata, wychowanie i obronność:
b) wspieranie aktywności oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji

Celem konkursu jest:
• upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród uczniów,
• rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,
• kształtowanie logicznego myślenia i systematyczności w wykonywaniu swojej pracy.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych SP 2 w Mońkach
2. Konkurs trwa od 18 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019r.
3. Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap : 18 – 20 listopada 2019r.
II etap: 20 – 22 listopada 2019r.
III etap: 28 listopada 2019r. w szkole.
Na I i II etapie uczniowie otrzymają zestaw zadań do rozwiązania samodzielnie w domu
III - ostatni etap konkursu, odbędzie się w szkole, gdzie uczniowie będą samodzielnie rozwiązywać zestaw zadań.
4. Treści zadań będą dostępne u nauczycieli matematyki.
5. Za każde poprawne rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje 3 punkty.
Na oddzielnej kartce należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, a nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania redagujemy starannie i czytelnie. Sposób rozwiązania (wraz z rachunkami pomocniczymi, konstrukcjami, liniami pomocniczymi) musi być wyraźnie dostrzegalny. Tok myśli oraz wnioski należy podawać w postaci zdań poprawnych pod względem gramatycznym oraz logicznym. Kartkę z rozwiązaniami należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.
6. W przypadku wątpliwości dotyczących samodzielności pracy jury konkursu może dokonać dodatkowej weryfikacji.
7. O końcowej lokacie uczestnika decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach konkursu. Tytuł najlepszego matematyka uzyskuje osoba/y z największą liczbą punktów.
8. Jury konkursu może również przyznać wyróżnienia.
9. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Komitet Organizacyjny.

 

 

W krainie liczb - konkurs matematyczny, który odbywa się w naszej szkole.
Przypominamy zasady i regulamin konkursu dla klas szóstych:
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KLAS VI w ramach projektu „W KRAINIE LICZB"

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki” w Mońkach. Konkurs przeprowadzany jest w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Mońki: Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i obronność: b) wspieranie aktywności oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji i dofinansowywany ze środków Gminy Mońki.
2. Konkurs matematyczny adresowany jest do uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.
3.Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań matematycznych, rozbudzanie myślenia logicznego, doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy do rozwiązywania zadań problemów, kształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwiązywania skomplikowanych zadań matematycznych.
4. Konkurs jest jednoetapowy.
5. Zestaw zadań ustala powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. W skład zestawu wchodzi 10 zadań zamkniętych i 3 otwarte. Do rozwiązania zestawu konkursowego niezbędne są wiadomości i umiejętności wynikające z Podstawy Programowej Nauczania Matematyki w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej.
6. Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie z wykorzystaniem kalkulatorów.
7. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
8.Konkurs zostanie przeprowadzony 28 listopada 2019 roku w godz.10:45-11:30.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi następnego dnia po zakończeniu konkursu.
10. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego - grudzień 2019.

Data dodania: 2019-01-29 21:52:39
Data edycji: 2019-11-27 11:27:10
Ilość wyświetleń: 610

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook