Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Komunikaty

***

Dnia 24 października 2019 r. (czwartek) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach zaprasza na „Dzień z dysleksją”.

W godzinach 8.00 – 17.00 odbędą się konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców zainteresowanych tematyką specyficznych trudności w nauce

(dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz ryzyka dysleksji.

***

 

Uwaga!

Dnia 14.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku szkoły odbędzie się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

Świetlica przy ul. Tysiąclecia 17 pełni dyżur w godz. 7:00 - 15:30.

Obiady nie będą wydawane (opłata za żywienie w listopadzie zostanie pomniejszona o ten dzień). 

***

 

Uwaga!

Od dn. 30.09.2019 r. (poniedziałek) obowiązuje nowy plan zajęć.

 

***

 

Orkiestra

 

*** 

 

Wysokość składek w roku szkolnym 2019/2020:

 

Rada Rodziców - 40 zł (od rodziny)

Wpłaty można dokonać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców: 

46 8085 0005 0007 5516 2000 0010

 

Środki specjalne – 50 zł (od ucznia)

Wpłaty można dokonać u wychowawcy lub na konto szkoły: 

17 1240 5211 1111 0010 7410 0979

 

Ubezpieczenie – 40 zł (od ucznia)

Wpłaty należy dokonać u wychowawcy

 

 

W tytule przelewu proszę o podanie poniżyszych danych:

*imię nazwisko

*klasa

 

*** 

 

Uwaga!
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 
odbędzie się dn.02.09.2019 r. o godzinie 9.00

w hali sportowej przy ul.Tysiąclecia 17.

 

***

 

Uwaga nauczyciele!
W związku z uroczystymi obchodami 39 rocznicy powstania Solidarności 
Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 30.08.2019 r. o godz. 14:00.

 

***

 

Uwaga nauczyciele!

W dn. 27-28.08.2019 r. wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stawienia się w szkole

celem przygotowania się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

***

 

Uwaga nauczyciele!

-Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 11:00

-Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 13:00

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ INAUGURUJĄCEJ PRACĘ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

***

 

UWAGA !

Od dnia 17.06.2019 r. przywrócony zostaje standardowy czas trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych (45 min/lekcja).  

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem.

Odwozy rozpoczynają się od godz. 14:40.  

 

***

 

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Od dnia 12.06.2019 r. do odwołania, ze względu na upały zostały skrócone lekcje oraz  zmieniono organizację odwozów.

W związku z tym świetlica szkolna pełni dyżurod 7.00 do 15.00

Proszę odbierać dzieci ze świetlicy do godz. 15.00.

 

Harmonogram przywozów i odwozów:

Przywozy

Odwozy 1

Odwozy 2

 

***

***

 

UWAGA RODZICE!

Dnia 11.06.2019 r. od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły

wypłacane będą stypendia socjalne.

 

***

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r.

oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),

by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

Skrzynka znajduje się w głównym wejściu szkoły (przy ul. Tysiąclecia 17).

Wiadomości dotyczące ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dzieci

można również przesyłać na adres mailowy szkoły:  sp2monki@poczta.onet.pl .

 

***

 

UWAGA!

Rodzice uczniów klas VIII ubiegających się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

proszeni są o zgłoszenie się po odbiór kart zdrowia dziecka OSOBIŚCIE

 

Szkolny Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej czynny jest w dniach:

PONIEDZIAŁEK    – 7:30  –  16:00

ŚRODA   – 7:30  –  16:00

PIĄTEK  – 7:30  –  16:00

 

***

 

UWAGA RODZICE!

W dn. 16.05.2019 r. od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły

wypłacane będą stypendia szkolne za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe (I półrocze 2018/2019).

 

*** 

 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII!

Dnia 5 czerwca 2019 r. (środa) w budynku Gimnazjum w Mońkach od godz.  9:00 odbędą się BEZPŁATNE badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (dotyczy uczniów ubiegających się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia).

Na w/w badania uczeń musi posiadać ze sobą:

- skierowanie do Medycyny Pracy, które wydaje szkoła ponadgimnazjalna (max 3 sztuki);

- xero bilansu zdrowia ucznia klasy VIII szkoły podstawowej (do odebrania w szkolnym Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej).

 

***

 

 Uwaga Rodzice!

Proszę o wpłatę ostatniej raty (170 zł) 

za wycieczkę  Lublin - Kazimierz Dolny- Nałęczów - Puławy - Kozłówka 

do dnia 10.05.2019 r.

 

***

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

 

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

02 maja 2019 r. (czwartek)

 

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

W tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17 (w godz. 7.30 - 15.30).

 

***

 

Uwaga!

Informujemy, iż dn. 17.04.2019 r. nauczyciele naszej szkoły zakończyli strajk. W związku z powyższym dn. 24.04.2019 r. (środa) wznowione zostaną zajęcia dydaktyczne. Uczniowie  wracają do szkoły zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych.

 

***

 

Uwaga!

W związku z egzaminem uczniów klas ósmych oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach

15 - 17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I – VII.

Uczniowie klas VIII zgłaszają się o godz. 8:15 na egzamin ósmoklasisty.

 

Rodzice uczniów klas VIII dojeżdżających autokarami szkolnymi proszeni są

w miarę możliwości o odbiór dzieci po zakończonym egzaminie (każdego dnia).  

W przeciwnym razie uczniowie czekają do odwozów wg harmonogramu.

 

Od dnia 18.04.2019 r. do dnia 23.04.2019 r. trwa wiosenna przerwa świąteczna.

23 kwietnia na stronie internetowej szkoły pojawi się informacja o sytuacji strajkowej oraz powrocie uczniów na zajęcia.

 

***

 

Uwaga!

W związku ze strajkiem dn. 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach

nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 7:30 – 14:30.

W rekolekcjach dzieci uczestniczą pod nadzorem rodziców.

 

***

 

Szanowni Rodzice,

informujemy, że dn. 10 kwietnia (środa) w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach nadal trwa akcja protestacyjna.

W związku z powyższym, w dniu jutrzejszym zapewniamy uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 7:30 – 14:30.

W rekolekcjach dzieci uczestniczą pod nadzorem rodziców.

 

***

 

Uwaga uczniowie kl. VIII !

 

Spotkanie przygotowujące do bierzmowania w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej,

które miało odbyć się w dn. 09.04.2019 r. (wtorek) zostaje odwołane.

Odbędzie się ono w nowym terminie tj. 11.04.2019 r. (czwartek) o godz. 18:00.

 

***

 

UWAGA!

 

        W związku ze strajkiem w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

W dniu 09.04.2019 r. (wtorek) szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 7:30 – 14:30.

W dniach 10.04 - 12.04.2019 r. odbywają się rekolekcje.

Dzieci samodzielnie uczestniczą w rekolekcjach w kościele według harmonogramu.

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019 r.

„POSZUKIWANIE SKARBU”

 

10.04.2019 r. (środa)

9:00 – Nabożeństwo pokutne – rachunek sumienia

/Kościół św. Brata Alberta/

9:30 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

 

11.04.2019 r. (czwartek)

9:00 – Konferencja

/Kościół św. Brata Alberta/

9:30 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

 

12.04.2019 r. (piątek)

9:00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

/Kościół św. Brata Alberta/

 

 

***

 

DRODZY RODZICE!

 

         Jak wiedzą zapewne Państwo, w wielu szkołach, również w naszej, z dniem 08.04.2019 r. do odwołania rozpocznie się strajk. W związku z tym, jako dyrektor szkoły, będę starał się zapewnić Waszym dzieciom opiekę w tym trudnym dla wszystkich okresie. Jednakże, pomimo najszczerszych chęci, nie jestem w stanie przewidzieć ilu nauczycieli przystąpi do strajku a ilu nauczycieli podejmie pracę w tych dniach. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji do wychowawców klas Waszych dzieci  do dnia 05.04.2019 r. (piątek), czy  Wasze dzieci będą w szkole w poniedziałek 08.04.2019 r. Jeżeli jesteście Państwo w stanie zapewnić w tych dniach opiekę swoim dzieciom, to proszę o ich pozostawienie w domu. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby zorganizować im zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, jeżeli pojawią sie w szkole.

         Dziękuję Państwu za zrozumienie zaistniałej sytuacji. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez okres strajku. 

                                            

                                                                                                                             Dyrektor SP nr 2 w Mońkach

                                                                                                           Dariusz Jaworowski

 

***

 

DRODZY RODZICE!

 

          W dniach 21-22 marca 2019 roku, w placówce, do której uczęszczają Wasze dzieci, odbyło się referendum. Pracownicy oświaty opowiedzieli się za strajkiem, który będzie trwał od dnia 8 kwietnia 2019 roku do odwołania.

          Zwracamy się z prośbą do Was, Drodzy Rodzice, o wzięcie odpowiedzialności za swoje dzieci, zapewnienie im opieki i bezpieczeństwa.

          Pomóżcie nam zawalczyć o godne płace. Mamy wspólny cel – DOBRA EDUKACJA. Dobrej szkoły nie stworzymy bez dobrych i godnie zarabiających nauczycieli.

 

PROTESTUJEMY, BO ZALEŻY NAM NA PRZYSZŁOŚCI EDUKACJI!

                                                                                         

                                                                                                                                - Komitet Strajkowy

 

***

 

 

***

 

Uwaga nauczyciele!

Dnia 27.03.2019 r. (środa) o godz. 1600 odbędzie się

szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej 

„Nauczyciel i rodzic w koalicji”.

 

***

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Maratonach Kresowych.

Link do wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/2277736242318490/

 

***

 

Uwaga!

Dnia 05.03.2019 r. (wtorek)

o godz. 1200 na sali gimnastycznej

odbędzie się spotkanie przedstawicieli Zespołu Szkół Mundurowych w Białymstoku

z uczniami klas VII – VIII.

 

*** 

 

UWAGA PRACOWNICY!

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy odbędzie się według następującego harmonogramu:

 

I grupa – administracja i obsługa

13.03.2019 r. (środa), godz. 1600

 

II grupa – nauczyciele od A do O

18.03.2019 r.(poniedziałek), godz. 1600

 

III grupa – nauczyciele od P do Ż

20.03.2019 r. (środa), godz. 1600

 

***

 

UWAGA RODZICE!

W dniach 11-12.02.2019 r. wykonywane będą zdjęcia szkolne.

Prosimy zwrócić uwagę na ubiór dziecka w dniu fotografowania.

(11.01.19 r. - budynek przy ul. Tysiąclecia, 

12.01.19 r. - budynek przy ul. Konopnickiej)

 

Zdjęcia wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi, prosimy o przemyślenie decyzji. 

 

***

 

Uwaga!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się

w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 17

dn. 13 lutego 2019 r. (środa)

o godz. 17.00.

 

***

 

UWAGA RODZICE!

Drugiej wpłaty (w kwocie 150 zł) za wycieczkę 

Lublin - Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy - Kozłówka 

należy dokonać do końca lutego 2019 r.

 

 

 

Data dodania: 2017-01-12 21:28:06
Data edycji: 2019-10-17 11:37:21
Ilość wyświetleń: 16220

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook