Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  Komunikaty

  ***

   

  Uwaga!

  Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych

  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach w roku szkolnym 2020/2021

  została wywieszona w budynkach przy ul. Tysiąclecia 17 oraz przy ul. Konopnickiej 1.

   

   *** 

   

  W dniu 5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00

  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

  odbędzie się spotkanie na temat

  „Stymulacja rozwoju mowy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli, logopedów i rodziców zainteresowanych tematem.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny do 02.03.2020r. – 85 716 25 44

   

  ***

  Uwaga Rodzice!

  Zmiana rozkładu jazdy autobusów szkolnych od dn. 03.02.2020 r.

   

  ***

   

  Uwaga! 

  Wywiadówka podsumowująca I semestr roku szkolnego 2019/2020

  odbędzie się dn. 12.02.2020 r. (środa) o godz. 17:00.

  Po części oficjalnej odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

   

  *** 

   

  UWAGA NAUCZYCIELE!

  Posiedzenie podsumowujące półroczną pracę szkoły w roku szk. 2019/2020 odbędzie się 04.02.2020 r. (wtorek) o godz. 16.00.

   

   

  PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady pedagogicznej.
  3. Powołanie komisji wnioskowej.
  4. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2019/2020
  5. Analiza próbnego sprawdzianu kompetencji z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.
  6. Podsumowanie pracy szkoły w zakresie dydaktyki:
  • praca z uczniami uzdolnionymi – udział w konkursach przedmiotowych i innych
  • osiągnięcia w zawodach sportowych
  • praca kół zainteresowań -wolontariat
  • praca zespołów wyrównawczych - wolontariat
  • nauczanie indywidualne
  • nauczanie domowe
  • praca z uczniami objętymi rewalidacją.
  • praca z uczniami zakwalifikowanymi na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną
  • praca z uczniami zakwalifikowanymi na terapię pedagogiczną.
  1. Podsumowanie półrocznej pracy organizacji szkolnych.
  • Samorząd Szkolny
  • Szkolne Koło PCK
  • Uczniowski Klub Sportowy Olimpik
  • zespoły samokształceniowe
  1. Podsumowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów sportowych.
  2. Analiza wypadkowości za I półrocze.
  3. Podsumowanie pracy biblioteki szkolnej – podsumowanie czytelnictwa.
  4. Działalność wychowawcza szkoły:
  • praca pedagogów szkolnych
  • praca psychologa szkolnego
  • praca doradcy zwodowego
  • praca Rzecznika Praw Ucznia
  • praca logopedów
  • praca świetlicy szkolnej 

  11. Sprawozdanie z pracy higienistki szkolnej.

  12. Sprawy różne.

  • wnioski na stypendia szkolne i za osiągnięcia sportowe.

   

  ***

   

  Uwaga! 

  W czasie trwania ferii zimowych w ramach "otwartej szkoły" w budynku przy ul. Tysiąclecia 17

  odbywać się będą zajęcia rozwijające umiejętności, sportowe, plastyczne i inne.

  Chętnych zapraszamy w godz. 9:00 -14:00.

   

  W pierwszym tygodniu ferii tj. 20 - 24.01.2020 r. w godz. 9:00 -12:00 dyżur pełnić będzie świetlica szkolna. 

   

  *** 

   

  UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

  Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2019 r. do 06.01.2020 r.

  W dniach 02 - 03.01.2020 r. w godz. 7:30 - 15:00 dyżur pełni świetlica szkolna

  przy ul. Tysiąclecia 17.

   

  ***

   

  Uwaga rodzice!

  Proszę zgłaszać się do sekretariatu szkoły po odbiór stypendium socjalnego od dn. 10.12.2019 r. do dn. 13.12.2019 r.

   

  ***

   

  Bezpieczny wypoczynek - informacja dla rodziców
  Zbliżające się ferie zimowe to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych
  form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo.
  Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu
  powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę
  o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
  1. Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium
  oświaty. Dotyczy to zarówno szkół, klubów sportowych, biur podróży, organizacji
  religijnych jak i prywatnych przedsiębiorców. Nikt nie jest zwolniony z tego
  obowiązku.
  2. Zgłoszenie wypoczynku jest sprawdzane przez pracowników kuratorium oświaty.
  Wypoczynek może odbyć się wyłącznie po zatwierdzeniu zgłoszenia przez
  pracownika kuratorium oświaty i tym samym umieszczenia go w ogólnopolskiej bazie
  wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  3. Baza wypoczynku działa pod adresem: http://wypoczynek.men.gov.pl .
  4. Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie
  wypoczynku, podlega karze grzywny.
  5. Zapisując dziecko na obóz, kolonie czy półkolonie warto zapytać organizatora
  o numer zgłoszenia do kuratorium oświaty.
  6. Rodzice mogą sprawdzić, czy wypoczynek został umieszczony w bazie wpisując jego
  miejsce i datę lub numer zgłoszenia. Taką informację można również uzyskać
  w Kuratorium Oświaty w Białymstoku podając nazwę organizatora, termin i miejsce
  wypoczynku.
  7. Wielu pracodawców, dofinansowując dzieciom pracowników różne formy
  wypoczynku, wymaga potwierdzenia umieszczenia wypoczynku w bazie. Taki
  dokument rodzice mogą otrzymać wyłącznie od organizatora.
  8. Miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży kontrolowane są przez sanepid, straż pożarną
  oraz pracowników kuratorium oświaty.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy Kuratorium Oświaty
  Białymstoku służą pomocą. Zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej
  www.kuratorium.bialystok.pl – zakładka Załatwianie spraw/Wypoczynek , gdzie znajdują się
  aktualne informacje i materiały instruktażowe.

   

  ***

   

  Uwaga uczniowie!

  W dn. 11 - 12.12.2019 r. w naszej szkole zagości mobilne OCEANARIUM.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcji filmów dotyczących życia morskiego prosimy o wpłatę 15 zł do wychowawcy klasy.

   

  ***

   

  Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracował materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów  i nauczycieli dotyczący zagrożeń związanych z używaniem elektronicznych papierosów.

  Materiał dostępny jest na stronie https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/.

   

  ***

   

  Uwaga rodzice!

  Proszę zgłaszać się do sekretariatu szkoły po odbiór stypendium naukowego i sportowego za II semestr roku szkolnego 2018/2019

  (dziecko może odebrać stypendium za pisemną zgodą rodziców). 

   

  ***

  Uwaga rodzice!

  Proszę wpłacać I ratę za wycieczkę do Zakopanego (czerwiec 2020 r).

  Całkowity koszt wycieczki - 550 zł.

  I rata - 200 zł (do końca listopada)

  II rata - 200 zł (do końca stycznia)

  III rata - 150 zł (do końca kwietnia)

  Wpłaty można dokonać u Pani Katarzyny Jankowskiej i Pani Magdy Obuchowskiej. 

   

  ***

   

  Dnia 24 października 2019 r. (czwartek) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach zaprasza na „Dzień z dysleksją”.

  W godzinach 8.00 – 17.00 odbędą się konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców zainteresowanych tematyką specyficznych trudności w nauce

  (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz ryzyka dysleksji.

   

  ***

  Dn. 05.10.2019 r. zakończyły się ostatnie zajęcia realizowane z  PROGRAMU „KLUB” – edycja 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.  Podziału uczniów i uczennic dokonano na 3 grupy  po 12 osób  Na każdą grupę przypadało 50 godzin zajęć. Zgodnie z założeniami Programu UKS „Olimpik” zorganizował zajęcia sportowe z piłki siatkowej (plażowej) oraz narciarstwa biegowego (klasycznego).  Celem programu było przede wszystkim przygotowanie fizyczne, ogólnorozwojowe i specjalistyczne zawodniczek i zawodników oraz przygotowanie siatkarzy i narciarek biegowych do nowego sezonu i udziału w rozgrywkach na różnych szczeblach. Dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Sportu i Turystki zakupiono też nowy sprzęt sportowy. 

   

   

  ***

   

  Uwaga!

  Dnia 14.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku szkoły odbędzie się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

  W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

  Świetlica przy ul. Tysiąclecia 17 pełni dyżur w godz. 7:00 - 15:30.

  Obiady nie będą wydawane (opłata za żywienie w listopadzie zostanie pomniejszona o ten dzień). 

   

  ***

   

  Uwaga!

  Od dn. 30.09.2019 r. (poniedziałek) obowiązuje nowy plan zajęć.

   

  ***

   

  Orkiestra

   

  *** 

   

  Wysokość składek w roku szkolnym 2019/2020:

   

  Rada Rodziców - 40 zł (od rodziny)

  Wpłaty można dokonać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców: 

  46 8085 0005 0007 5516 2000 0010

   

  Środki specjalne – 50 zł (od ucznia)

  Wpłaty można dokonać u wychowawcy lub na konto szkoły: 

  17 1240 5211 1111 0010 7410 0979

   

  Ubezpieczenie – 40 zł (od ucznia)

  Wpłaty należy dokonać u wychowawcy

   

   

  W tytule przelewu proszę o podanie poniżyszych danych:

  *imię nazwisko

  *klasa

   

  *** 

   

  Uwaga!
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 
  odbędzie się dn.02.09.2019 r. o godzinie 9.00

  w hali sportowej przy ul.Tysiąclecia 17.

   

  ***

   

  Uwaga nauczyciele!
  W związku z uroczystymi obchodami 39 rocznicy powstania Solidarności 
  Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 30.08.2019 r. o godz. 14:00.

   

  ***

   

  Uwaga nauczyciele!

  W dn. 27-28.08.2019 r. wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stawienia się w szkole

  celem przygotowania się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

   

  ***

   

  Uwaga nauczyciele!

  -Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 11:00

  -Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 13:00

   

  PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ INAUGURUJĄCEJ PRACĘ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   

  ***

   

  Uwaga!

  Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach został zakwalifikowany do udziału w PROGRAMIE „KLUB” – edycja 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. 36 uczniów  w okresie wakacyjnym weźmie udział w zajęciach z siatkówki plażowej oraz biegów narciarskich. Klub otrzyma też wsparcie finansowe w kwocie 15000 zł.

    

   

  ***

   

  UWAGA !

  Od dnia 17.06.2019 r. przywrócony zostaje standardowy czas trwania lekcji i przerw międzylekcyjnych (45 min/lekcja).  

  Zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem.

  Odwozy rozpoczynają się od godz. 14:40.  

   

  ***

   

  Uwaga Uczniowie i Rodzice!

  Od dnia 12.06.2019 r. do odwołania, ze względu na upały zostały skrócone lekcje oraz  zmieniono organizację odwozów.

  W związku z tym świetlica szkolna pełni dyżurod 7.00 do 15.00

  Proszę odbierać dzieci ze świetlicy do godz. 15.00.

   

  Harmonogram przywozów i odwozów:

  Przywozy

  Odwozy 1

  Odwozy 2

   

  ***

  ***

   

  UWAGA RODZICE!

  Dnia 11.06.2019 r. od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły

  wypłacane będą stypendia socjalne.

   

  ***

   

  SZANOWNI PAŃSTWO,

  W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.

  W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r.

  oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt

  1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),

  by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

  Skrzynka znajduje się w głównym wejściu szkoły (przy ul. Tysiąclecia 17).

  Wiadomości dotyczące ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dzieci

  można również przesyłać na adres mailowy szkoły:  sp2monki@poczta.onet.pl .

   

  ***

   

  UWAGA!

  Rodzice uczniów klas VIII ubiegających się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

  proszeni są o zgłoszenie się po odbiór kart zdrowia dziecka OSOBIŚCIE

   

  Szkolny Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej czynny jest w dniach:

  PONIEDZIAŁEK    – 7:30  –  16:00

  ŚRODA   – 7:30  –  16:00

  PIĄTEK  – 7:30  –  16:00

   

  ***

   

  UWAGA RODZICE!

  W dn. 16.05.2019 r. od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły

  wypłacane będą stypendia szkolne za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe (I półrocze 2018/2019).

   

  *** 

   

  UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII!

  Dnia 5 czerwca 2019 r. (środa) w budynku Gimnazjum w Mońkach od godz.  9:00 odbędą się BEZPŁATNE badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (dotyczy uczniów ubiegających się o przyjęcie do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia).

  Na w/w badania uczeń musi posiadać ze sobą:

  - skierowanie do Medycyny Pracy, które wydaje szkoła ponadgimnazjalna (max 3 sztuki);

  - xero bilansu zdrowia ucznia klasy VIII szkoły podstawowej (do odebrania w szkolnym Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej).

   

  ***

   

   Uwaga Rodzice!

  Proszę o wpłatę ostatniej raty (170 zł) 

  za wycieczkę  Lublin - Kazimierz Dolny- Nałęczów - Puławy - Kozłówka 

  do dnia 10.05.2019 r.

   

  ***

  Uwaga Rodzice i Uczniowie!

   

  29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

  30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

  02 maja 2019 r. (czwartek)

   

  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

  W tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna przy ul. Tysiąclecia 17 (w godz. 7.30 - 15.30).

   

  ***

   

  Uwaga!

  Informujemy, iż dn. 17.04.2019 r. nauczyciele naszej szkoły zakończyli strajk. W związku z powyższym dn. 24.04.2019 r. (środa) wznowione zostaną zajęcia dydaktyczne. Uczniowie  wracają do szkoły zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych.

   

  ***

   

  Uwaga!

  W związku z egzaminem uczniów klas ósmych oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach

  15 - 17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I – VII.

  Uczniowie klas VIII zgłaszają się o godz. 8:15 na egzamin ósmoklasisty.

   

  Rodzice uczniów klas VIII dojeżdżających autokarami szkolnymi proszeni są

  w miarę możliwości o odbiór dzieci po zakończonym egzaminie (każdego dnia).  

  W przeciwnym razie uczniowie czekają do odwozów wg harmonogramu.

   

  Od dnia 18.04.2019 r. do dnia 23.04.2019 r. trwa wiosenna przerwa świąteczna.

  23 kwietnia na stronie internetowej szkoły pojawi się informacja o sytuacji strajkowej oraz powrocie uczniów na zajęcia.

   

  ***

   

  Uwaga!

  W związku ze strajkiem dn. 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach

  nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

  Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 7:30 – 14:30.

  W rekolekcjach dzieci uczestniczą pod nadzorem rodziców.

   

  ***

   

  Szanowni Rodzice,

  informujemy, że dn. 10 kwietnia (środa) w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach nadal trwa akcja protestacyjna.

  W związku z powyższym, w dniu jutrzejszym zapewniamy uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 7:30 – 14:30.

  W rekolekcjach dzieci uczestniczą pod nadzorem rodziców.

   

  ***

   

  Uwaga uczniowie kl. VIII !

   

  Spotkanie przygotowujące do bierzmowania w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej,

  które miało odbyć się w dn. 09.04.2019 r. (wtorek) zostaje odwołane.

  Odbędzie się ono w nowym terminie tj. 11.04.2019 r. (czwartek) o godz. 18:00.

   

  ***

   

  UWAGA!

   

          W związku ze strajkiem w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

  W dniu 09.04.2019 r. (wtorek) szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 7:30 – 14:30.

  W dniach 10.04 - 12.04.2019 r. odbywają się rekolekcje.

  Dzieci samodzielnie uczestniczą w rekolekcjach w kościele według harmonogramu.

   

   

  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019 r.

  „POSZUKIWANIE SKARBU”

   

  10.04.2019 r. (środa)

  9:00 – Nabożeństwo pokutne – rachunek sumienia

  /Kościół św. Brata Alberta/

  9:30 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

   

  11.04.2019 r. (czwartek)

  9:00 – Konferencja

  /Kościół św. Brata Alberta/

  9:30 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

   

  12.04.2019 r. (piątek)

  9:00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

  /Kościół św. Brata Alberta/

   

   

  ***

   

  DRODZY RODZICE!

   

           Jak wiedzą zapewne Państwo, w wielu szkołach, również w naszej, z dniem 08.04.2019 r. do odwołania rozpocznie się strajk. W związku z tym, jako dyrektor szkoły, będę starał się zapewnić Waszym dzieciom opiekę w tym trudnym dla wszystkich okresie. Jednakże, pomimo najszczerszych chęci, nie jestem w stanie przewidzieć ilu nauczycieli przystąpi do strajku a ilu nauczycieli podejmie pracę w tych dniach. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji do wychowawców klas Waszych dzieci  do dnia 05.04.2019 r. (piątek), czy  Wasze dzieci będą w szkole w poniedziałek 08.04.2019 r. Jeżeli jesteście Państwo w stanie zapewnić w tych dniach opiekę swoim dzieciom, to proszę o ich pozostawienie w domu. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby zorganizować im zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, jeżeli pojawią sie w szkole.

           Dziękuję Państwu za zrozumienie zaistniałej sytuacji. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez okres strajku. 

                                              

                                                                                                                               Dyrektor SP nr 2 w Mońkach

                                                                                                             Dariusz Jaworowski

   

  ***

   

  DRODZY RODZICE!

   

            W dniach 21-22 marca 2019 roku, w placówce, do której uczęszczają Wasze dzieci, odbyło się referendum. Pracownicy oświaty opowiedzieli się za strajkiem, który będzie trwał od dnia 8 kwietnia 2019 roku do odwołania.

            Zwracamy się z prośbą do Was, Drodzy Rodzice, o wzięcie odpowiedzialności za swoje dzieci, zapewnienie im opieki i bezpieczeństwa.

            Pomóżcie nam zawalczyć o godne płace. Mamy wspólny cel – DOBRA EDUKACJA. Dobrej szkoły nie stworzymy bez dobrych i godnie zarabiających nauczycieli.

   

  PROTESTUJEMY, BO ZALEŻY NAM NA PRZYSZŁOŚCI EDUKACJI!

                                                                                           

                                                                                                                                  - Komitet Strajkowy

   

  ***

   

   

  ***

   

  Uwaga nauczyciele!

  Dnia 27.03.2019 r. (środa) o godz. 1600 odbędzie się

  szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej 

  „Nauczyciel i rodzic w koalicji”.

   

  ***

   

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Maratonach Kresowych.

  Link do wydarzenia: 

  https://www.facebook.com/events/2277736242318490/

   

  ***

   

  Uwaga!

  Dnia 05.03.2019 r. (wtorek)

  o godz. 1200 na sali gimnastycznej

  odbędzie się spotkanie przedstawicieli Zespołu Szkół Mundurowych w Białymstoku

  z uczniami klas VII – VIII.

   

  *** 

   

  UWAGA PRACOWNICY!

  Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy odbędzie się według następującego harmonogramu:

   

  I grupa – administracja i obsługa

  13.03.2019 r. (środa), godz. 1600

   

  II grupa – nauczyciele od A do O

  18.03.2019 r.(poniedziałek), godz. 1600

   

  III grupa – nauczyciele od P do Ż

  20.03.2019 r. (środa), godz. 1600

   

  ***

   

  UWAGA RODZICE!

  W dniach 11-12.02.2019 r. wykonywane będą zdjęcia szkolne.

  Prosimy zwrócić uwagę na ubiór dziecka w dniu fotografowania.

  (11.01.19 r. - budynek przy ul. Tysiąclecia, 

  12.01.19 r. - budynek przy ul. Konopnickiej)

   

  Zdjęcia wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi, prosimy o przemyślenie decyzji. 

   

  ***

   

  Uwaga!

  Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się

  w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 17

  dn. 13 lutego 2019 r. (środa)

  o godz. 17.00.

   

  ***

   

  UWAGA RODZICE!

  Drugiej wpłaty (w kwocie 150 zł) za wycieczkę 

  Lublin - Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy - Kozłówka 

  należy dokonać do końca lutego 2019 r.

   

   

   

  Data dodania: 2017-01-12 21:28:06
  Data edycji: 2020-09-15 08:11:45
  Ilość wyświetleń: 46743

  Nasi Partnerzy

  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook